Juliusz Schauder

Juliusz Paweł Schauder

 

 

Urodzony: 21 września 1899 we Lwowie

Zmarł: we wrześniu 1943 we Lwowie

Specjalizacja: Analiza funkcjonalna

 

„Prawdziwy profesor mówi "a", pisze "b" (które wygląda jak "c"), myśli "d", a powinno być "e".”

 

 

     Urodził się w rodzinie lwowskiego adwokata pochodzenia żydowskiego. Po ukończeniu lwowskiego gimnazjum (w związku z wybuchem wojny) został zmobilizowany do armii austriackiej. Brał udział w walkach na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli. W 1918 wstąpił do organizowanej we Francji armii gen. Hallera. W 1919 wrócił do rodzinnego miasta wraz z armią Hallera przybyłą na odsiecz oblężonemu przez Ukraińców Lwowowi.

      Kształcił się pod okiem takich postaci jak Stanisław Ruziewicz, Eustachy Żyliński, Stefan Banach i Hugon Steinhaus. Studia zakończył obroną pracy doktorskiej „Teoria pomiaru powierzchni Ziemi” napisanej u prof. Hugona Steinhausa. Został wykładowcą w V Państwowym Gimnazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego we Lwowie oraz agentem ubezpieczeniowym. W roku 1927 zaczął wykładać na UJK (dzięki wstawiennictwu Steinhausa) a także kontynuował badania matematyczno-geograficzne.

      W roku 1930 wprowadził pojęcie bazy w przestrzeni Banacha które uogólniało pojęcie bazy ortonormalnej w przestrzeni Hilberta, zwanej obecnie bazą Schaudera. W roku 1930 opublikował również pracę „Der Fixpunktsatz in Funktionalraumen” w której uogólnił twierdzenie Brouwera o punkcie stałym na przypadek przestrzeni Banacha. Znane jest to teraz jako twierdzenie Schaudera. Schauder wraz z innymi przedstawicielami Lwowskiej Szkoły Matematycznej rozwijał dziedzinę matematyki jaką jest analiza funkcjonalna. Dzięki temu w roku 1930 udowodnił kolejny wynik- twierdzenie o operatorze sprzężonym.

      Podczas pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa (1939–1941) Schauder był wykładowcą mechaniki teoretycznej i analizy wyższej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego. Zginął zastrzelony przez hitlerowców we Lwowie najprawdopodobniej we wrześniu 1943 podczas akcji wyłapywania Żydów. Jego żona Emilia i córka Ewa były przechowane przez polskie podziemie w lwowskich kanałach. Żona nie wytrzymała jednak trudnych warunków, sama ujawniła się Niemcom i została zesłana do obozu w Lublinie, gdzie zmarła. Córka uratowała się i po wojnie wyjechała do Włoch, gdzie zamieszkała u stryja.

 

 

Bibliografia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Pawe%C5%82_Schauder
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/juliusz-pawel-schauder