Hugo Steinhaus

Hugo Dionizy Steinhaus

 

 

Urodzony: 14 stycznia 1887 r. w Jaśle

Zmarł: 25 lutego 1972 r. we Wrocławiu

Specjalizacja: Analiza matematyczna

 

„Moim największym odkryciem matematycznym jest Stefan Banach.”

 

 

     Hugo Dionizy Steinhaus urodził się 14 stycznia 1887 r. w Jaśle w zasymilowanej rodzinie żydowskiej na terenie ówczesnej Galicji należącej do Austro-Węgier (dzisiejsza Polska). Ojciec Steinhausa był dyrektorem Spółdzielni Kredytowej w Jaśle. Jego wuj zaś był znanym politykiem i członkiem austriackiego parlamentu.  Do szkoły poszedł, gdy miał dziewięć lat, ale od razu do czwartej klasy, bo wcześniej uczył się w domu. Błyskawicznie przyswajał sobie języki obce: niemiecki poznał w gimnazjum, a francuski od bony, która na co dzień opiekowała się nim i jego siostrami. Uwielbiał jazdę na rowerze i grę w szachy, a najbardziej fascynowały go wynalazki i powieści Juliusza Verne’a.

     Steinhaus szkołę średnią ukończył w 1905 roku, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego (studiował matematykę i filozofię). Po pierwszym roku nauki przeniósł się na Uniwersytet w Monachium, a potem na Uniwersytet w Getyndze. Tam spotkał największe autorytety naukowe w dziedzinie matematyki, między innymi Davida Hilberta i Feliksa Kleina. W 1911 roku obronił dysertację naukową z dziedziny filozofii. Następnie wrócił do Jasła.

      Na początku I wojny światowej zaciągnął się do Legionów Polskich i brał udział w walkach na Wołyniu. Pracował również w Centrali Odbudowy Kraju w Krakowie.W 1917 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a następnie pracował na Uniwersytecie Lwowskim. W 1920 roku otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego, a trzy lata później zwyczajnego. Był współtwórcą Lwowskiej Szkoły Matematycznej, jednego z najważniejszych ośrodków nauk ścisłych w Europie. Ponadto wspólnie ze Stefanem Banachem założył czasopismo „Studia Mathematica”.

     Po wybuchu II wojny światowej początkowo kontynuował pracę naukową, ponieważ Lwów znalazł się pod okupacją radziecką. Pracował wówczas w Akademii Nauk w Kijowie oraz na Uniwersytecie Ukraińskim. W 1941 roku, kiedy tereny te zostały zajęte przez Niemców, Steinhaus ze względu na swoje żydowskie pochodzenie musiał się ukrywać.

     Był pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (wspólnego dla Uniwersytetu i Politechniki), pierwszym prezesem Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, pierwszym sekretarzem generalnym (a potem wieloletnim prezesem) nowopowstałego Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Brał również czynny udział w organizowaniu w 1948 roku Państwowego Instytutu Matematycznego (przekształconego następnie w Instytut Matematyczny PAN) i sprawował w nim przez szereg lat funkcje opiekuna kilku działów zastosowań matematyki. Zmarł 25 lutego 1972 r. we Wrocławiu w wieku 85 lat.

 

Bibliografia:

http://math.uni.wroc.pl/~s266522/steinhaus.html
https://uni.wroc.pl/miedzy-duchem-a-materia-czyli-rzecz-o-hugonie-steinhausie/
https://eszkola.pl/matematyka/hugo-steinhaus-4848.html